Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door BRAZELLY. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar BRAZELLY. BRAZELLY biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze website beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hierin zijn uiteengezet.


Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, abonneert u zich op onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief deze aanvullende algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of inhoudbijdragers zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site en maak geen gebruik van de Services. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de site na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


SECTIE 1 – VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta toe dat uw minderjarige familieleden deze website gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en dat (a) overdracht via verschillende netwerken plaatsvindt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van interconnectienetwerken of -apparatuur. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, om te verkopen, door te verkopen of te exploiteren .

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te monitoren.


DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar eigen goeddunken, door dealers, wederverkopers of distributeurs geplaatst lijken te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer details.


HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen toezicht, controle of invloed uitoefenen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar goeddunken en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.


SECTIE 8 – LINKS MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Wanneer u op ons verzoek of zonder verzoek van ons bepaalde specifieke Inzendingen (zoals wedstrijdinzendingen) verzendt, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal in, hetzij online, per e-mail, per post of op een andere manier (gezamenlijk , "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we de opmerkingen die u ons op elk moment en zonder beperking indient, op elk gewenst moment kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die het intellectuele eigendom van een partij schendt. of deze Servicevoorwaarden zijn in strijd met .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen niet lasterlijk zijn of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als uzelf, of ons of derden misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing.


SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES Van tijd tot tijd

Er kan informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst ). . .

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update of updatedatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat enige informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te moedigen illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) in strijd zijn met enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie indienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik, om andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen.SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, inclusief eventuele impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of producten) die via de Dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u hiervan op de hoogte bent gesteld de mogelijkheid werd. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan. zelfs als op hun mogelijkheid is gewezen. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan. zelfs als op hun mogelijkheid is gewezen. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in BlendJet en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke, schadeloosstelling, verdediging en onschadelijke advocatenhonoraria in rekening brengen die door een derde partij in rekening worden gebracht als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden. een dergelijke bepaling hebben, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.


SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Indien u naar ons eigen goeddunken er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met en inclusief de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en beheersen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Parijs, Frankrijk.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken door deze pagina te bezoeken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar

Contact