Personvernerklæring

Personvernerklæring

I forhold til ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner begrenses i den maksimale utstrekning loven tillater.SEKSJON 14 - ERSTATNING

Du godtar å holde BlendJet og våre overordnede, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelig, skadesløs, forsvare og holde harmløse advokatsalærer belastet av en tredjepart på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse tjenestevilkårene eller dokumentene som er innlemmet heri, eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.


SEKSJON 15 - ATDELBARHET

I tilfelle en bestemmelse i disse tjenestevilkårene blir fastslått å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal slike bestemmelser likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i gjeldende lov, og den uhåndhevbare delen skal anses å skille fra disse tjenestevilkårene, skal har en slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser.


SEKSJON 16 - OPPSIGELSE

Forpliktelsene og forpliktelsene til partene som oppsto før oppsigelsesdatoen skal fortsette etter oppsigelsen av denne avtalen for alle formål.

Disse bruksvilkårene gjelder med mindre de sies opp av enten deg eller oss. Du kan si opp disse bruksvilkårene når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis du etter vårt eget skjønn mislykkes, eller vi mistenker at du har mislyktes, i å overholde ethvert vilkår eller bestemmelse i disse bruksvilkårene, kan vi si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil forbli ansvarlig for alle beløp som skyldes t.o.m. og inkludert datoen for oppsigelse; og/eller kan følgelig nekte deg tilgang til våre tjenester (eller deler av disse).


SEKSJON 17 - HELE AVTALEN

Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse tjenestevilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Disse tjenestevilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på denne nettsiden eller i forhold til tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag, enten muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til tidligere versjoner av vilkårene for bruk) .

Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse bruksvilkårene skal ikke tolkes mot den som utarbeider.

SEKSJON 18 - GJELDENDE LOV

Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler som vi tilbyr tjenester til deg, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Paris, Frankrike.


SEKSJON 19 - ENDRINGER I VILKÅRENE FOR SERVICE

Du kan se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst ved å gå til denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettsiden vår med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter publisering av endringer i disse vilkårene for bruk, utgjør aksept av disse endringene.

SEKSJON 20 - KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om bruksvilkårene sendes til oss på

 

Databruk

Vi deler ditt (besøkende, kunden) ordresporingsnummer, kurernavn og transaksjonsnummer knyttet til bestillingene dine. Med en tjenesteleverandør som heter Proveway Uptrack. Proveway Uptrack Synkroniserer og verifiserer fraktdetaljene til betalingsgatewayene. Proveway Uptrack bruker ingen personlig informasjon som e-post og navnet ditt. Du kan vite mer om Proveways personvernerklæring her - https://www.proveway.com/blog/privacy-policy

Kontakt