Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

I forhold til ansvar for følgeskader eller tilfældige skader er vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænset i det maksimale omfang, loven tillader.AFSNIT 14 - ERSTATNING

Du accepterer at holde BlendJet og vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, embedsmænd, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimeligt, skadesløs, forsvare og holde harmløse advokatsalærer opkrævet af enhver tredjepart på grund af eller som følge af dit brud på disse servicevilkår eller dokumenterne, der er inkorporeret heri, eller din overtrædelse af nogen lov eller en tredjeparts rettigheder.


AFSNIT 15 - ADSKELBARHED

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse servicevilkår bestemmes som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og den ikke-håndhævende del skal anses for at være adskillelig fra disse servicevilkår. har en sådan bestemmelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende bestemmelser.


AFSNIT 16 - OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og forpligtelser, der er opstået før opsigelsesdatoen, skal til alle formål overleve efter opsigelsen af ​​denne aftale.

Disse vilkår for brug gælder, medmindre de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse vilkår for brug ved at give os besked om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores hjemmeside.

Hvis du efter vores eget skøn undlader, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde ethvert vilkår eller bestemmelse i disse brugsbetingelser, kan vi til enhver tid opsige denne aftale uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle beløb, der skyldes pr. og inklusive datoen for opsigelsen; og/eller kan derfor nægte dig adgang til vores tjenester (eller en del heraf).


AFSNIT 17 - HELE AFTALE

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse servicevilkår skal ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse servicevilkår og alle politikker eller driftsregler, som er opslået af os på denne hjemmeside eller i relation til tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder uden begrænsning eventuelle tidligere versioner af servicevilkårene) .

Enhver uklarhed i fortolkningen af ​​disse brugsbetingelser skal ikke fortolkes over for den udarbejdende part.

AFSNIT 18 - GÆLDENDE LOV

Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Paris, Frankrig.


AFSNIT 19 - ÆNDRINGER I VILKÅRENE FOR SERVICE

Du kan til enhver tid gennemgå den seneste version af servicevilkårene ved at besøge denne side.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller tjenesten efter offentliggørelsen af ​​ændringer til disse brugsbetingelser udgør accept af disse ændringer.

AFSNIT 20 - KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om brugsbetingelserne skal sendes til os på

 

Dataforbrug

Vi deler dit (den besøgende, kunden) ordresporingsnummer, kurernavn og transaktionsnummer knyttet til dine ordrer. Med en tjenesteudbyder kaldet Proveway Uptrack. Proveway Uptrack Synkroniserer og verificerer forsendelsesoplysningerne til betalingsgateways. Proveway Uptrack bruger ingen personlige oplysninger som e-mail og dit navn. Du kan vide mere om Proveways privatlivspolitik her - https://www.proveway.com/blog/privacy-policy

Kontakt